WARUNKI PRZETARGU, REGULAMIN REZERWACJI NA CERTYFIKACIE, REGULAMIN GIEŁDY TOWAROWO-SAMOCHODOWEJ - WIĘCEJ W ZAKŁADCE "GIEŁDA"  
 

 

 
 

Warunki przetargu:

1.       Przetarg odbędzie się w formie ustnej  na płycie postojowej przy hangarze Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, Mokre 115 w dniach 6 – 9.11.2018 r. od godziny 10:00 do 16:00 zaczynając alejkami od strony północnej:

- 6.11.2018 r.: miejsca handlowe parzyste od nr F002 do nr F128 oraz wszystkie nr od G001 do nr G128,

- 7.11.2018 r.: miejsca handlowe parzyste od nr D002 do nr D128, wszystkie od nr E001 do nr E128 oraz stoiska nieparzyste od nr F001 do nr F127,

- 8.11.2018 r.: miejsca handlowe parzyste od nr B002 do nr B128, wszystkie od nr C001 do nr C128 oraz nieparzyste od nr D001 do nr D127,

- 9.11.2018 r.: wszystkie miejsca handlowe od nr A001 do nr A128 oraz nieparzyste od nr B001 do nr B127.

2.       Miejsca handlowe można oglądać w dniach:

- 3.11.2018 r.(sobota) w godz. 9-12,

- 5.11.2018 r.(poniedziałek) w godz. 12-15.

3.       W przetargu mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby.

4.       Cena wyjściowa za miejsce handlowe do przetargu: 300 PLN za okres maksymalnie 1 roku.

5.       Minimalna kwota postępu 25 PLN.

6.       Na przetarg, w pierwszej kolejności będą wystawiane w pakiecie certyfikaty na 4 miejsca w grupie, w przypadku braku chętnych, pakiet będzie dzielony na dwie aukcje po 2 miejsca w grupie, na końcu, będzie licytowane każde miejsce oddzielnie.

7.       Wszyscy chętni do uczestnictwa w licytacji przed przetargiem pobierają mandaty do licytowania.

8.       Jeden mandat do licytowania uprawnia do wylicytowania maksymalnie 4 miejsc handlowych.

9.       Płatność za miejsce handlowe będzie przyjmowana z góry, wyłącznie gotówką lub kartą płatniczą w dniu przetargu, bezpośrednio po wynegocjowanej cenie.

10.   Na każde miejsce handlowe będzie wydany „Certyfikat dla miejsca handlowego”, który zostanie wydany po zapłaceniu wylicytowanej kwoty i zwrocie mandatu do licytowania.

11.   Ważność Certyfikatu, świadcząca o możliwości prowadzenia handlu na danym miejscu handlowym, jest przewidziana do 30.11.2019 r.

12.   Organizator  nie odpowiada za brak możliwości handlu z zarezerwowanych miejsc handlowych z powodów niezależnych od niego m.in. warunków pogodowych, aktów organów administracji albo właściciela nieruchomości,  a także w wypadku niedopełnienia warunków wynikających z przepisów prawa. W wypadku utraty prawa do nieruchomości lub innych aktów właściciela nieruchomości możliwe jest ograniczenie ważności certyfikatu. W  powyższych sytuacjach posiadaczowi certyfikatu nie przysługują żadne roszczenia względem organizatora.

13.   Osoby zainteresowane wystawieniem faktury VAT, podczas płatności powinny podać nr NIP firmy przed wystawieniem paragonu. Wystawiane faktur odbędzie się na podst. paragonów z NIP w godzinach pracy Aeroklubu Ziemi Zamojskiej tj. w godz.  8-16 od poniedziałku do piątku.

14.   Aeroklub Ziemi Zamojskiej zastrzega sobie odwołanie, unieważnienie lub zmianę terminu przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 
 
 

Kontakt

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
tel. 84 616 92 59

Bank i numer konta

Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707

Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758

SMS Zgłoszenie zdarzenia
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …