Aktualności (211)

Na terenach osiedla Planty w Zamościu odbyły się 4. Okręgowe Zawody Modeli Latających z Napędem Gumowym o Puchar Przechodni Dyrektora Aeroklubu Ziemi Zamojskiej. Udział w zawodach wzięło 21 uczestników reprezentujących następujące kluby modelarskie:

 • K M Spółdzielczego Domu Kultury w Świdniku
 • K M Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu (członkowie Aeroklubu Ziemi Zamojskiej)
 • K M  Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu
 • Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" w Hrubieszowie.

Wyniki indywidualne:

 1. miejsce – Piotr Mynarczuk – czas 48 sek. – K M S M W. Łukasińskiego
 2. miejsce – Miłosz Mynarczuk – czas 47 sek. – K M S M W. Łukasińskiego
 3. miejsce – Hubert Wywiał – czas 42 sek. – K M S M W. Łukasińskiego
 4. miejsce – Oktawian Kobryś – czas 34 sek. – K M S M W. Łukasińskiego
 5. miejsce – Mateusz Szkutnik – czas 29 sek. – SDK Świdnik
 6. miejsce - Mateusz Mięczak – czas 25 sek. – UKS Hrubieszów

Wyniki drużynowe:

 1. miejsce – S M W. Łukasińskiego, drużyna otrzymała Puchar Dyrektora AZZ
 2. miejsce – S M J. Zamojskiego, drużyna otrzymała Puchar
 3. miejsce – UKS "Jedynka", drużyna otrzymała Puchar

fot. arch. SM im. W. Łukasińskiego w Zamościu

Opr. Andrzej Niezgoda
Instruktor modelarzy

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
Telefon: 84 616 92 59
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
NIP 922-100-78-96
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707
 
Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758
 

Zarząd Aeroklubu Ziemi Zamojskiej
Telefon: +48 84 616 92 59
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Aeroklubu Ziemi Zamojskiej
Marek Łasocha

Telefon: +48 84 616 92 59
Telefon komórkowy: +48 501 741 906
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy Aeroklubu Ziemi Zamojskiej
Joanna Giruć

Telefon: +48 84 616 92 59
Telefon komórkowy: +48 536 050 690
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szef szkolenia
Marek Chamera

Telefon: +48 84 616 92 59
Telefon komórkowy: +48 502 500 209
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szef techniczny
Józef Kwaśniak

Telefon: +48 84 616 92 59
Telefon komórkowy: +48 504 201 891
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Szkolenia Spadochronowego
Paweł Ząbek

Telefon komórkowy: +48 604 129 601
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mechanik
Karol Dulęba

Telefon: +48 84 616 92 59
Telefon komórkowy: +48 504 201 890
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mechanik
Krzysztof Sierak

Telefon: +48 84 616 92 59
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komisja Rewizyjna
Telefon: +48 84 616 92 59
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Koleżeński
Telefon: +48 84 616 92 59
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Sekcji Szybowcowej
Jacek Flis

Telefon: +48 84 616 92 59
Telefon komórkowy: +48 698 621 436
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do
Członków
Aeroklubu Ziemi Zamojskiej

KOMUNIKAT - ZAWIADOMIENIE

Zarząd Aeroklubu Ziemi Zamojskiej uprzejmie informuje, iż uchwałą w dniu 10 kwietnia 2016 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawcze Członków Aeroklubu Ziemi Zamojskiej na dzień 4 czerwca 2016 roku (sobota) w pierwszym terminie o godz. 10:00, a w drugim terminie o godz. 10:15 w siedzibie AZZ, Lotnisko Mokre 115 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków AZZ – powitanie uczestników Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu AZZ.
2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta Zgromadzenia.
3. Objecie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Zgromadzenia:

 • Mandatowej,
 • Uchwał i Wniosków,
 • Skrutacyjnej.

5. Ogłoszenie protokołu Komisji Mandatowej.
6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia ważności Walnego Zgromadzenia Członków AZZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjecie porządku obrad.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok rozliczeniowy 2015.
9. Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie finansowe.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Organizacji Pożytku Publicznego w roku 2015.
11. Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie Organizacji Pożytku Publicznego.
12. Poddanie pod głosowanie uchwały określającej ilość członków Komisji Rewizyjnej.(*)
13. Głosowanie na kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej (*).
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej(*).
15. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej(*).
16. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały z zebranych wniosków i propozycji uchwał zgłaszanych przez członków Walnego Zgromadzenia, dyskusja, podjęcie uchwały.
17. Informacje bieżące oraz omówienie organizacji pikniku lotniczego Airshow Gmina Zamość 2016.
18. Zamknięcie obrad.

Z lotniczym pozdrowieniem
Zarząd AZZ

(*) w przypadku potwierdzenia deklaracji rezygnacji jednego członka KR na dzień 10 kwietnia 2016 rok i tym samym przekroczeniem możliwych zmian składu KR dozwolonych Statutem AZZ w §19 pkt 3, istnieje wyskie prawdopodobieństwo konieczności wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej przy AZZ.

1. Coroczna Kontrola Wiadomości Teoretycznych pilotów oraz uczniów-pilotów Aeroklubu Ziemi Zamojskiej w 2016 roku zostanie przeprowadzona przy użyciu platformy e-learning dostępnej pod adresem internetowym – http://kwt.szybowcowe.pl/login/index.php
2. Aby przystąpić do egzaminu należy zarejestrować się w systemie. Rejestracja uwierzytelniana jest przy użyciu poczty elektronicznej. Na adres e-mail podany podczas rejestracji automatycznie zostanie wygenerowana widomość z linkiem, który należy kliknąć, aby zakończyć rejestrację.
3. Dostęp do egzaminów zabezpieczony jest hasłem. Hasło dostępne jest u Kierownika szkolenia pisząc wiadomość na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z prośbą o wysłanie hasła (e-mail należy wysłać z tego samego adresu, jaki został użyty podczas rejestracji do systemu e-learning). Hasło zostanie wysłane w przeciągu 48 godzin.
4. Do egzaminu można przystąpić w okresie od 16.03.2016 do 15.04.2016 r. Kolejny termin zostanie ustalony po Konferencji Lotno-Technicznej.
5. Jeżeli egzaminowany posiada dwa typy uprawnień - szybowcowe i samolotowe - zobowiązany jest zaliczyć dwa egzaminy.
6. Każdemu egzaminowanemu przysługują 2 podejścia do egzaminu. Aby zaliczyć egzamin zdający musi zdać jedną z dwóch prób na minimum 75%. W przypadku zaliczenia więcej niż jednego podejścia liczył się będzie najwyższy wynik.
7. Każdy przedmiot należy rozwiązać w nieprzekraczalnym czasie 15 minut (~1,5 minuty/pytanie). Czas liczony jest od momentu rozpoczęcia podejścia. W ramach przyznanego czasu, można dowolnie wybierać pytanie, kolejność odpowiedzi czy zmienić przedmiot. Zaznaczone warianty odpowiedzi zostają zapisane automatycznie na serwerze po zmianie strony z pytaniami. Można dokonać zmian w odpowiedziach do czasu zakończenia testu z danego przedmiotu. Po wciśnięciu przycisku "Zatwierdź wszystkie i zakończ" wszystkie rozpoczęte testy zostaną zakończone i ocenione bez możliwości poprawy odpowiedzi.
8. Wszystkie pytania posiadają cztery możliwe warianty odpowiedzi, z czego zawsze tylko jedna jest poprawna.
9. Każdy test składa się z 8 pytań (minimum 6 poprawnych odpowiedzi zalicza dane podejście.
10. Zaliczenie testu nie jest równoznaczne z możliwością rozpoczęcia lotów w sezonie lotnym 2016. Po zaliczeniu testu pilot zobowiązany jest skontaktować się z Kierownikiem Szkolenia w celu dokonania odpowiednich wpisów w Protokole Egzaminacyjnym oraz Książce Pilota. Wpis uzyska tylko osoba, która:

 • posiada wypełnioną Książkę Lotów oraz podliczony nalot za rok 2014,
 • przedstawiła Szefowi Wyszkolenia oryginały posiadanych (aktualnych) dokumentów m.in. ważnej licencji (świadectwa kwalifikacji) wraz z przedstawieniem wpisu o przedłużeniu dodatkowych uprawnień, badań lotniczych, świadectwa radiooperatora, licencji sportowej (jeśli pilot zamierza brać udział w zawodach) itd.,
 • kopia wyżej wymienionych dokumentów musi znaleźć się w "Teczce Osobowej Pilota".

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
11. Do poprawnego działania platformy KWT wymagany jest:

 • Komputer PC z podłączeniem do Internetu oraz przeglądarką internetową (zalecana Google Chrome).
 • Przy korzystaniu z urządzeń mobilnych mogą się pojawić problemy z poprawnym wyświetlaniem.
 • Platforma do swego działania używa ciasteczek, oraz środowiska Java.
 • Problemy z działaniem platformy proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Z racji automatycznego wydruku protokołów proszę o prawidłowe podawanie swoich danych.

A szczególnie :

 • Nr licencji
 • Ważności licencji (jeśli bezterminowo to proszę wpisać BEZTERMINOWA)
 • Swojego nalotu
 • Wybór prawidłowego Aeroklubu (system obsługuje kilka)

Zapraszam na coroczną Konferencję Lotno-Techniczną oraz Bezpieczeństwa Lotów dla instruktorów, pilotów i uczniów-pilotów zrzeszonych w naszym Aeroklubie.

Konferencja odbędzie się w dniu 19. marca br., o godzinie 9:00. w sali wykładowej AZZ.

Na konferencji omówimy między innymi:

 • zdarzenia lotnicze w AZZ w 2015 roku oraz wybrane zdarzenia z kraju i sposoby ich unikania
 • sprawozdanie z działalności aeroklubu w 2015 roku oraz plany na sezon 2016
 • zmiany w dokumentacji szkoleniowej, operacyjnej oraz przepisów lotniczych
 • szkolenie odświeżające z zakresu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
 • prawidłową eksploatację i aktualny stan sprzętu lotniczego (resurs)
 • szkolenie z zakresu prawidłowego wypełniania dokumentacji technicznej (PDT)

Udział w konferencji razem z zaliczoną kontrolą wiadomości teoretycznych jest warunkiem dopuszczenia do lotów w aeroklubie w sezonie 2016. Zdawanie okresowej kontroli wiedzy teoretycznej będzie realizowane przy użyciu platformy elearning. Zaliczenie testu nie jest równoznaczne z możliwością rozpoczęcia lotów w sezonie lotnym 2016.

Po zaliczeniu testu pilot zobowiązany jest skontaktować się z Kierownikiem Szkolenia w celu dokonania odpowiednich wpisów w Protokole Egzaminacyjnym oraz Książce Pilota.

Wpis uzyska tylko osoba, która:

 • opłaciła KWT (30zł)
 • posiada uregulowane zadłużenie za loty i składki
 • posiada wypełnioną Książkę Lotów oraz podliczony nalot za rok 2015,
 • przedstawiła Szefowi Wyszkolenia oryginały posiadanych (aktualnych) dokumentów m.in. ważnej licencji (świadectwa kwalifikacji) wraz z przedstawieniem wpisu o przedłużeniu dodatkowych uprawnień, badań lotniczych, świadectwa radiooperatora, ubezpieczenia NNW
 • kopia wyżej wymienionych dokumentów musi znaleźć się w "Teczce Osobowej Pilota"

Dodatkowo w dniu 02.04.2016 r. o godzinie 9:00 zapraszam wszystkich instruktorów planujących prowadzenie szkolenia w Aeroklubie Ziemi Zamojskiej na Seminarium Metodyczno – Unifikacyjne.

Po części szkoleniowej planowane jest przeprowadzenie KWT "pisemne" dla instruktorów obejmujące wyłącznie egzamin z zakresu Metodyki Szkolenia oraz nadzoru nad Lotami Szkolnymi, pozostałe przedmioty będzie można zdawać na platformie e-KWT.

Przypominam wszystkim instruktorom szkolenia praktycznego znajdujących się w zakresie certyfikatu szkoleniowego naszego aeroklubu o uzupełnienie przy okazji konferencji nieaktualnych kopii dokumentów znajdujących się w ich teczkach. Dotyczy to głównie orzeczeń lotniczo-lekarskich (klasy II dla instruktorów szybowcowych i klasy I dla instruktorów samolotowych) oraz licencji z ważnymi uprawnieniami FI.

Zapraszam!
Marek Chamera
HT AZZ

Aeroklub Żar zaprasza kandydatów na szybowcowych komisarzy sportowych FAI oraz posiadających takie uprawnienia komisarzy sportowych na szkolenie z zakresu Kodeksu Sportowego FAI obowiązującego od pażdziernika 2015 r.

Miejsce: Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 59
Termin: 05-06.03.2016
Cena : 100 PLN/osoba - nowi komisarze, 50 zł/osoba - posiadający uprawnienia komisarzy sportowych FAI

Wyżywienie i nocleg: we własnym zakresie lub organizowane przez Aeroklub Żar za dodatkową opłatą zależną od ilości zgłoszeń. Oferta będzie przesłana do deklarujących udział w szkoleniu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłatę za kurs prosimy wpłacać na nasze konto:
87 1950 0001 2006 6517 8389 0002
z dopiskiem: Kurs komisarzy sportowych.

Program kursu:

Osoby prowadzące: Wojciech Ścigała, Andrzej Czop

Sobota 05.03:

 • 09:00-10:00 Wprowadzenie, Kodeks Sportowy Dział 3 – informacje ogólne
 • 10:00-11:00 Istotne zmiany w Kodeksie Sportowym
 • 11:00-11:15 Przerwa na kawę
 • 11:15-12:15 Wyczyny i odznaki szybowcowe – klasyfikacja, zasady
 • 12:15-13:00 Rejestratory lotu – budowa, zasady stosowania
 • 13:00-14:30 przerwa obiadowa
 • 14:30-15:30 Programy komputerowe do analizy lotów
 • 15:30-18:00 Analiza przykładowych lotów

Niedziela 06.03:

 • 09:00-10:30 Różnice w regulaminach – FAI, SzPP, zawody, OLC
 • 10:30-13:00 Analiza przykładowych lotów – cd.
 • 13:00-14:00 Egzamin – część teoretyczna

Egzamin - część praktyczna - zadanie domowe

Program kursu może być na bieżąco modyfikowany w zależności od oczekiwań i potrzeb uczestników.

mt_ignore:AvionerDzięki owocnej współpracy Aeroklubu Ziemi Zamojskiej z firmą Avioner mamy możliwość bezpłatnego dostępu online do pełnego zakresu materiału dydaktyczno-szkoleniowego z zakresu PPL i SPL.

Ideą takiej inicjatywy jest krzewienie wiedzy, podnoszenie standardów i poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie sportowym, oraz odświeżenie wiedzy przed corocznym egzaminem KWT który wstępnie planuję na drugą połowę marca.

Zachęcam wszystkich członkowie Aeroklubu Ziemi Zamojskiej do skorzystania z tej oferty dopóki za oknem śnieg i plucha.

Osoby zainteresowane indywidualnym wykorzystaniem materiałów w samokształceniu przed KWT proszone są o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi ATO Avioner. Ich kopiowanie rozpowszechnianie, a także użycie w celu innym niż wskazany jest zabronione.

HT AZZ Marek Chamera

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Jackiem Flisem, które odbędzie się 12.03.2016 r. o godzinie 12:00 w Aeroklubu Ziemi Zamojskiej.

Jacek zaprezentuje relacje z IX Szybowcowych Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie w grudniu 2015 roku razem z kolegami z Polskiej Szybowcowej Kadry Juniorów w australijskim Narromine wywalczył drużynowo srebrny medal.

Opowie jak wygląda latanie szybowcem w Australijskich warunkach pogodowych, o rywalizacji z najlepszymi pilotami na świecie i o planach na przyszłość. Swoją relacje zilustruje zdjęciami pięknych widoków oraz z przyjemnością odpowie na nasze pytania.

W gronie naszych kolegów jest kilku pilotów, którzy w 2013 roku zwiedzali  Australię i mieli również okazje polatać. Chętnie podzielą się wrażeniami. Zapowiada się australijski dzień w Aeroklubie Ziemi Zamojskiej.

Następnie Jacek poprowadzi wykład z taktyki przelotowej, w którym przekaże nam jak przygotować się do pierwszych przelotów szybowcowych i jak efektywnie latać po zaplanowanych trasach. Jak używać urządzeń rejestrujących przeloty - praktyczne zastosowanie, oraz wybór i lądowanie w terenie przygodnym, opowie jak wygląda współczesne latanie zawodnicze.

HT AZZ Marek Chamera

Miło nam zakomunikować, iż nasz kolega Jacek Flis otrzymał powołanie do Szybowcowej Kadry Narodowej. Obecnie Jacek zajmuje pierwszą pozycję w rankingu pilotów szybowcowych w Polsce.

http://zawodyszybowcowe.info.pl/ranking.php?rok=2016

Życzyny Jackowi utrzymanie tak wysokiej pozycji przez cały rok 2016.

Pozdrawiam HT AZZ Marek Chamera

mt_ignore:Powołanie do Kadry Narodowej
Strona 3 z 16

Nasi partnerzy

Avioner Dla Pilota Artis Group Motel Polak Samoloty PL

Kontakt

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
tel. 84 616 92 59

Bank i numer konta

Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707

Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758

SMS Zgłoszenie zdarzenia
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …