Aktualności (225)

Mistrzostwa Polski Modeli Halowych w klasie F1N w Suwałkach odbyły się w dniach 7-9.11.2014 r., nie zabrakło na nich także naszych modelarzy. Po raz drugi drużynowo zdobyliśmy Mistrzostwo Polski Modeli halowych w klasie F1N młodzików.

Po odsłuchaniu "Mazurka Dąbrowskiego" do rywalizacji w tych szybowcowych zawodach modelarskich przystąpiło 90 zawodników, reprezentujących 9 aeroklubów regionalnych i stowarzyszeń modelarskich z całej Polski.

Ekipa zamojska składała się z 15 zawodników, którzy startowali w 4 grupach wiekowych:

 • grupa młodzików
 • grupa juniorów młodszych
 • grupa juniorów
 • grupa seniorów

W grupie młodzików drugie miejsce zajął i stanął na podium Dominik Skwarek, tym samym został pierwszym Wicemistrzem Polski na rok 2014; w grupie juniorów młodszych drugie miejsce zajął Piotr Wielosz-Hałasa, który także został Wicemistrzem Polski na rok 2014.

W grupie juniorów przypadło nam czwarte miejsce, dla Konrada Pogwizd. Seniorzy także startowali, ósme miejsce przypadło instruktorowi Leszkowi Kryszczukowi.

Na podstawie wyników indywidualnych przeprowadzono klasyfikację drużynową, w której grupa młodzików zdobyła I miejsce, tym samym Aeroklub Ziemi Zamojskiej został Mistrzem Polski Modeli Halowych w klasie F1N w grupie młodzików, wyprzedzając Aeroklub Warszawski.

Drużynowo w grupie juniorów Aeroklub Ziemi Zamojskiej zdobył III miejsce, otrzymując tytuł II Wicemistrza Polski Modeli Halowych w klasie F1N.

Fot. Leszek Kryszczuk

 

"Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia."

 

Spotkanie wigilijne odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014 roku, o godzinie 16:00,
w budynku Aeroklubu Ziemi Zamojskiej.

Serdecznie zapraszamy pracowników i członków AZZ.

Zarząd Aeroklubu Ziemi Zamojskiej

Ruszył XXXI Plebiscyt na 10 Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców oraz 5 Trenerów na Zamojszczyźnie w 2014 roku.

Jacek Flis, nasz znakomity szybownik ponownie jak w latach ubiegłych bierze udział w tym plebiscycie. Zachęcamy Państwa do głosowania na Jacka. W każdym numerze Tygodnika Zamojskiego drukowany jest kupon (począwszy od wydania z 17 grudnia br.)

Kupon jest ważny, jeśli został wypełniony we wszystkich rubrykach (Jacka trener nie startuje, więc należy wybrać i wpisać innego trenera z podanej listy) i został wycięty z Tygodnika Zamojskiego. Na kuponie umieszczona jest data ważności - kończy się w dniu poprzedzającym kolejne wydanie Tygodnika Zamojskiego. Kupony można dostarczać do redakcji osobiście lub wysyłać pocztą. W drugim przypadku decyduje data stempla pocztowego. Kupony przeterminowane nie będą uwzględniane.

Przy każdym z kandydatów jest litera z numerem. Te informacje będą potrzebna w głosowaniu esemesowym. Głosować można tylko na  jedną osobę. Jeżeli chcemy oddać głos na sportowca, należy wysłać wiadomość o treści TZW.Sx na numer 7248, gdzie x jest numerem kandydata. W głosowaniu na Jacka należy wysłać sms o treści TZW.S35.

Więcej informacji w zakładce "Media o nas".

Przypominamy, że krajowe licencje pilota szybowcowego PL(G) tracą ważność z dniem 8 kwietnia 2015 r. również te, posiadające wpis późniejszy niż ww. okres ważności w rubryce IX licencji.

Wymiana (konwersja) licencji PL(FB) lub PL(G) może nastąpić najpóźniej w dniu upływu ważności dotychczasowej licencji. Urząd Lotnictwa Cywilnego zaleca jednak termin 30 dni przed upływem ważności.

Prosimy posiadaczy w/w licencji o szybką wymianę gdyż po dniu 8 kwietnia uzyskanie ponownie licencji może i na pewno będzie dużo większym problemem niż dotychczas.

http://ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/komunikaty/komunikat_dot_waznosci_lic_PL_FB_i_PL_G.pdf

W związku duża liczbą zapytań z waszej strony opisuję procedurę postępowania:

do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o wykonaniu przelotu samodzielnego 50km lub 100km z instruktorem (dotyczy lic. wydanych po 2004  od kiedy nie wymagało się warunków do srebrnej odznaki), (dyplom srebrnej odznaki; podpis HT w książce potwierdzający przelot)
 • ksero książki pilota z wpisem uprawnienia do wykonywania akrobacji normalnej/podstawowej - dotyczy tylko uprawnień wydanych przed marcem 2013! Na podstawie takiej kserokopii można ubiegać się o wpis uprawnienia "Akrobacja ograniczona"
 • do licencji SPL wpisane będą metody startu z licencji PL(G)
 • wpis ważnego uprawnienia FI 2 i FI 1 będzie przeniesiony do licencji SPL jako uprawnienie FI
 • wpis ważnego uprawnienia TMG z licencji PL(G) może być przeniesiony do SPL, jeśli spełniony jest warunek z FCL.135.S, czyli wykonanie samodzielnego przelotu nawigacyjnego na odległość 150 km. lub jeśli posiadacz licencji PL(G) jest równocześnie pilotem samolotowym
 • uprawnienia dodatkowe Posiadaczowi uprawnienia do akrobacji wyższej wpisujemy uprawnienie Akrobacja w licencji SPL Uprawnienia pilota doświadczalnego klasy 3,2 lub 1 będą przeniesione analogicznie do licencji SPL z ograniczeniem do wykonania czynności pilota doświadczalnego na terenie kraju.

Przykładowe głosy w dyskusji:

Marek Chamera
Szef Szkolenia AZZ

Załącznik do uchwały nr 4/01/2015 z dnia 03 stycznia 2015 r.

Do
Członków
Aeroklubu Ziemi Zamojskiej

KOMUNIKAT - ZAWIADOMIENIE

Zarząd Aeroklubu Ziemi Zamojskiej uprzejmie informuje, iż uchwałą w dniu 03 stycznia 2015 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Aeroklubu Ziemi Zamojskiej na dzień 21 lutego 2015 roku (sobota) w pierwszym terminie o godz. 10:00, a w drugim terminie o godz. 10:15 w siedzibie AZZ, Lotnisko Mokre 115 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków AZZ – powitanie uczestników Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu AZZ.
2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta  Zgromadzenia.
3. Objecie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Zgromadzenia:

 • Mandatowej,
 • Uchwał i Wniosków,
 • Skrutacyjnej.

5. Ogłoszenie protokołu Komisji Mandatowej.
6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia ważności Walnego Zgromadzenia Członków AZZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjecie porządku obrad.
8. Wystąpienie – sprawozdanie Prezesa Zarządu AZZ oraz Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej AZZ i Sądu Koleżeńskiego.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań organów reprezentacyjnych stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwał, w tym:

 • w sprawie wprowadzenia zmian statutu Aeroklubu Ziemi Zamojskiej
 • w sprawie określenia priorytetów stanowiących koncepcję rozwoju Aeroklubu Ziemi Zamojskiej

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przez Walne liczby członków władz statutowych stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
12. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu.
13. Głosowanie na kandydatów na członków Zarządu.
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wybranego składu Zarządu.
15. Wybranie reprezentacji Zarządu – prezesa, v-ce prezesów, sekretarza i skarbnika.
16. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
17. Głosowanie na kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
18. Sprawozdanie  Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej.
19. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
20. Zgłaszanie kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego.
21. Głosowanie na kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego.
22. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru składu Sądu Koleżeńskiego.
23. Wybór przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
24. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały z zebranych wniosków i propozycji uchwał zgłaszanych przez członków Walnego Zgromadzenia, dyskusja, podjęcie uchwały.
25. Informacje bieżące.
26. Zamknięcie obrad.

Załączniki:

Z lotniczym pozdrowieniem
Zarząd AZZ

Jacek Flis, pilot szybowcowy Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, wystartuje jako Reprezentant Polski na Szybowcowych Mistrzostwach Świata Juniorów w australijskim Narromine. Zawody odbędą się w grudniu 2015 roku, a Jacek poszybuje w najszybszej z klas juniorskich - w klasie Standard, na szybowcu Discus 2a. Jest to aktualnie najlepszy szybowiec w tej klasie.

Jacek FlisDotychczasowe osiągnięcia Jacka pozwalają sądzić, że będzie jednym z zawodników, którzy będą liczyć się w walce o medale. Swój debiut w Mistrzostwach Świata Juniorów zaliczył w 2013 roku w Lesznie, które ukończył na 5 miejscu w klasyfikacji indywidualnej oraz 1 miejscu w klasyfikacji drużynowej. W 2014 zadebiutował na Szybowcowych Mistrzostwach Świata w klasie 15 m (seniorów), gdzie zdobywał cenne doświadczenie u boku Sebastiana Kawy, 11-krotnego Mistrza Świata i najbardziej utytułowanego zawodnika w historii. Tydzień później w Białymstoku po raz drugi został Mistrzem Polski Juniorów w klasie Standard. Powołanie do Reprezentacji Polski na zawody w Australii było zatem pewne od dłuższego czasu.

Wyprawa na drugi koniec Świata to olbrzymie wyzwanie logistyczne dla całej 5-osobowej Reprezentacji. Ich szybowce zostaną zapakowane w specjalnie do tego przystosowany kontener i wysłane drogą morską. Zawodnicy wybiorą się do Australii 3 tygodnie przed zawodami w celu wykonania treningu i aklimatyzacji do warunków atmosferycznych w całkowicie nowym dla nich terenie. Same zawody potrwają 12 dni, podczas których zawodnicy będą narażeni na bardzo wysokie temperatury na ziemi i w powietrzu.

Jacek FlisTragiczna śmierć z powodu przegrzania organizmu polskiego zawodnika podczas ostatniego Rajdu Dakar pokazuje jak ważne jest przygotowanie kondycyjne oraz techniczne do działania w ekstremalnych warunkach. Loty w Australii odbywają się na znacznie większych wysokościach niż w Europie, dlatego potrzebne będzie zainstalowanie w szybowcu aparatury tlenowej. Nie obejdzie się także bez urządzeń lokalizacyjnych i telefonów satelitarnych ze względu na brak zasięgu telefonii komórkowej w przypadku lądowania w terenie przygodnym, co jest normalną procedurą dla pilotów latających zawodniczo.

Całe przedsięwzięcie to olbrzymie koszty. Wydatki Reprezentacji zostały oszacowane na ok. 250 tys. PLN. W najbliższych miesiącach najważniejszym zadaniem dla Jacka Flisa poza treningiem sportowym będzie szukanie sponsorów i nawiązanie z nimi współpracy oraz przygotowanie techniczne i kondycyjne do wyprawy na Antypody.

Charakterystyka zawodnika

Jacek Flis, ur. 27 lipca 1990 r. w Zamościu. Od 2007 roku członek Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, gdzie wyszkolił się podstawowo. Zawód: inż. silników lotniczych. W pierwszych zawodach wystartował w lipcu 2010 roku w Ostrowie Wielkopolskim, po których został powołany do Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów. Dwukrotny Mistrz Polski Juniorów w klasie Standard (2012, 2014). Reprezentant Polski na Szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów w klasie Standard (Leszno 2013) oraz na Szybowcowe Mistrzostwa Świata w klasie 15 m(Leszno2014).

Najważniejsze osiągniecia w szybownictwie:

2010

 • 1 miejsce - Krajowe Zawody Szybowcowe (Stalowa Wola, klasa Club B)

2012

 • 2 miejsce - Eurobeskidy Cup (Góra Żar, klasa Club)
 • 1 miejsce - Mistrzostwa Polski Juniorów (Leszno, klasa Standard)
 • 3 miejsce - Przedmistrzostwa Świata Juniorów (Leszno, klasa Standard)

2013

 • 5 miejsce - Mistrzostwa Świata Juniorów 2013 (Leszno, klasa Standard)
 • 3 miejsce - Mistrzostwa Polski Juniorów 2013 (Grudziądz, klasa Standard)
 • 3 miejsce - Krajowe Zawody Szybowcowe (Stalowa Wola, klasa 18 m)

2014

 • 1 miejsce - Mistrzostwa Polski Juniorów 2014 (Białystok, klasa Standard)
 • Udział w Szybowcowych Mistrzostwach Świata (Leszno, klasa 15 m)

Plebiscyt Zamojskiej Telewizji Kablowej na SPORTOWCA i TRENERA MIASTA ZAMOŚĆ roku 2014 trwa!

Wystartował Plebiscyt na sportowca i trenera Zamościa roku 2014, organizowany przez Telewizję Kablową Zamość Video-Kadr. Nominowany jest nasz zawodnik – Jacek Flis, w kat. sportowiec roku.

Lista i prezentacja wszystkich nominowanych znajduje się na stronie telewizji: http://www.zamojska.pl/plebiscyt.html

Aby wziąć udział w plebiscycie, wyślij SMS o treści: SPRT.14 na numer 7148 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS). Wygrywa ten sportowiec, który otrzyma najwięcej głosów w plebiscycie.

Zapraszamy więc do głosowania!

Jako że wiosna za pasem (donoszą już gdzieniegdzie o przylatujących bocianach, cumulusach i noszeniach 1-2m/s) zapraszam na coroczną Konferencję Lotno-Techniczną oraz Bezpieczeństwa Lotów dla instruktorów, pilotów i uczniów-pilotów zrzeszonych w naszym Aeroklubie. Konferencja odbędzie się w dniu 21. marca br., o godzinie 9.00. w sali wykładowej AZZ.

Na konferencji omówimy między innymi:

 • zdarzenia lotnicze w AZZ w 2014 roku oraz wybrane zdarzenia z kraju i sposoby ich unikania
 • sprawozdanie z działalności aeroklubu w 2014 roku oraz plany na sezon 2015
 • zmiany przepisów lotniczych
 • prawidłową eksploatację i aktualny stan sprzętu lotniczego (resurs)
 • szkolenie z zakresu prawidłowego wypełniania dokumentacji technicznej (PDT)

Zwracam uwagę, iż udział w konferencji razem z zaliczoną kontrolą wiadomości teoretycznych jest warunkiem dopuszczenia do lotów w aeroklubie w sezonie 2015.

W tym roku zdawanie okresowej kontroli wiedzy teoretycznej będzie realizowane przy użyciu platformy e-learning na stronie http://kwt.szybowcowe.pl/

Dodatkowo w dniu 28.03.2015 r. o godzinie 9:00 zapraszam wszystkich instruktorów planujących prowadzenie szkolenia w Aeroklubie Ziemi Zamojskiej na Seminarium Metodyczno – Unifikacyjne.

Po części szkoleniowej planowane jest przeprowadzenie KWT „pisemne” dla instruktorów obejmujące wyłącznie egzamin z zakresu Metodyki Szkolenia oraz nadzoru nad Lotami Szkolnymi, pozostałe przedmioty będzie można zdawać na platformie e-KWT.

Przypominam wszystkim instruktorom szkolenia praktycznego znajdujących się w zakresie certyfikatu szkoleniowego naszego aeroklubu o uzupełnienie przy okazji konferencji nieaktualnych kopii dokumentów znajdujących się w ich teczkach. Dotyczy to głównie orzeczeń lotniczo-lekarskich (klasy II dla instruktorów szybowcowych i klasy I dla instruktorów samolotowych) oraz licencji z ważnymi uprawnieniami FI.

Zapraszam!
Marek Chamera
HT AZZ

Młodzi modelarze zrzeszeni w Aeroklubie Ziemi Zamojskiej ciężko przepracowali okres ferii zimowych. W szkolnej pracowni mieszczącej się w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie budowali modele halowe, dzięki którym na zawodach mogli doświadczyć ostrej rywalizacji z innymi modelarzami. Pierwsze zawody odbyły się w dniu 02.02.2015 r. w Chełmie. W rywalizacji wzięła udział 41 osobowa grupa modelarzy, w tym: młodzików młodszych, młodzików, juniorów oraz seniorów. Zawodnicy reprezentowali: Klub Modelarski "Orlik" z Hrubieszowa, Pracownię Modelarska „Falcon" z Sawina, Kółko Modelarskie Śmigiełko z Rudy Huty, Młodzieżowy Dom Kultury z Włodawy oraz Pracownię Modelarską "Dedal i Ikar" z Chełma. Podczas zawodów, każdy ze startujących wykonał swoim modelem w trzech seriach po trzy loty (łącznie po 9, nie licząc lotów powtórkowych). Mistrzowski poziom zaprezentowała nasza ekipa, a Piotr Wielosz-Hałasa ustanowił nowy rekord hali – czas lotu 41 sekund!

Wyniki zawodów:

Grupa wiekowa "młodzik młodszy":

 1. 1. Kaczmarek Kacper - Klub Modelarski „Orlik", Hrubieszów;
 2. 2. Szumiata Karol - Klub Modelarski „Orlik", Hrubieszów;
 3. 3. Folusz Jakub - Klub Modelarski „Orlik", Hrubieszów;

grupa wiekowa "młodzik":

 1. 1. Bajer Patryk - Klub Modelarski „Orlik", Hrubieszów ;
 2. 2. Kraczkowski Krzysztof - Klub Modelarski „Orlik", Hrubieszów;

grupa wiekowa "junior:

 1. 1. Wielosz- Hałasa Piotr – Klub Modelarski „Orlik", Hrubieszów;
 2. 2. Flisiuk Łukasz – Klub Modelarski „Orlik", Hrubieszów;

W niedzielę 8 lutego zawodami w Grodkowie rozpoczęto rywalizację Pucharu Polski w klasie modeli szybowców halowych F1N edycji 2015. W grupie młodzików zwyciężył zdecydowanie Łukasz Flisiuk, który uplasował się  przed Patrykiem Bajerem, a w grupie juniorów młodszych zwyciężył Piotr Wielosz-Hałasa.

Na zakończenie ferii 14.02.2015 r. udaliśmy się na XV Zawody Modeli Halowych o Puchar Burmistrza Miasta Chrzanowa. Zawody te zaliczane są do punktacji Pucharu Polski w Klasie F1N 2015. Kolejny raz udowodniliśmy, że jesteśmy silną ekipą, z którą trzeba się liczyć. W kategorii młodzików zwyciężył Patryk Bajer, a Łukasz Flisiuk zajął III miejsce. Piotr Wielosz-Hałasa po ostrej rywalizacji z zawodnikiem z Krosna zajął I miejsce.

W dniu 15.02.2015 r. wracając z Chrzanowa startowaliśmy w I Ogólnopolskich Zawodach Modeli Halowych Klasy F1N o Puchar Wójta Gminy Kłaj, gdzie i tym razem w kategorii młodzik Patryk Bajer zajmuje I miejsce, II miejsce Łukasz Flisiuk i III miejsce Maciej Wyżyn. W kategorii junior młodszy
I miejsce Piotr Wielosz-Hałasa.

I tak ferie spędzone w szkolnej modelarni można zaliczyć do udanych, gdyż praca włożona w przygotowanie modeli oraz intensywny trening przyczyniły się do naszych sukcesów.

W dniu 21 i 22.02.2015 r. młodzi modelarze uczestniczyli w X Ogólnopolskich Zawodach Modeli Halowych klasy F1N zaliczanych do punktacji Pucharu Polski w edycji 2015 w Pyskowicach oraz w Ogólnopolskich Zawodach Modeli Halowych "III Memoriał Henryka Bajdy w klasie F1N" w Bochni.

Młodzik:

 • I miejsce Łukasz Flisiuk
 • II miejsce Patryk Bajer
 • III miejsce Maciej Wyżyn

Junior młodszy:

 • I miejsce Piotr Wielosz-Hałasa
 • II miejsce Dominik Skwarek

Miejsca naszych modelarzy w Bochni:

Młodzik:

 • I miejsce Patryk Bajer
 • II miejsce Maciej Wyżyn
 • III miejsce Łukasz Flisiuk

Junior młodszy:

 • I miejsce Piotr Wielosz-Hałasa
 • III miejsce Dominik Skwarek

Zawody Modelarskie zorganizowane w lutym b.r., w których modelarze z Orlika zajęli tak wysokie lokaty, zaliczają się do nowej edycji Pucharu Polski 2015. Zdobyte przez hrubieszowskich modelarzy lokaty są zwiastunem coraz wyższych osiągnięć na forum Polski oraz stanowią motywację do dalszej wytężonej pracy w drodze do sukcesu.

Opr. L. Kryszczuk

Strona 13 z 17

Kontakt

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
tel. 84 616 92 59

Bank i numer konta

Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707

Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758

SMS Zgłoszenie zdarzenia
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …